METODY OPTYMALIZACYJNE W BUDOWNICTWIE
linia


powrót do głównej strony

Metody optymalizacyjne, a szerzej badania operacyjne, są wspaniałym narzędziem, pozwalającym poszukiwać ścisłych rozwiązań wielu zagadnień, które dają się opisać precyzyjnym modelem matematycznym. Jednak należy pamiętać, że ze względu na konieczność stosowania uproszczeń w modelach, zakładania zmieniających się parametrów obliczeniowych czy braku jednoznacznych kryteriów oceny, posiadają one również swoje liczne ograniczenia. A więc pamiętajmy, że jak ładnie to napisali w swojej książce R. Kaplan i R. Cooper: "lepiej mniej więcej mieć rację, niż bardzo dokładnie się mylić".


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI

I. Zagadnienie transportowe
  • Opis zagadnienia transportowego
  • Zadania do rozwiązania z zagadnienia transportowego (Nr. 1-1000)

II. Przykład zastosowania modułu Solver

III. Wyrównywanie wykresu zatrudnienia ze względu na koszty

IV. Szeregowanie zadań

V. Optymalizacja wielokryterialna


Regulamin i zakres materiału do zaliczenia części ćwiczeń z ZPB dotyczącej metod optymalizacyjnych w budownictwie

Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego Excel

do góry     powrót do głównej strony